Gehoorzaamheid

DWANGVRIJE BELONINGSGERICHTE TRAINING.

Er bestaan verschillende methodes om honden iets aan te leren. Zoek wat rond op internet of lees er bepaalde boeken over en je komt wel wat verschillende manieren tegen die elkaar helaas ook tegenspreken.

Er is uiteraard niet één methode die werkt bij elke hond daar elke hond, elke baas en elke combinatie hond-baas anders is.

Bij Hond en Gezel kiezen we voor dwangvrije en beloningsgerichte hondentraining wat dus wil zeggen dat stroombanden, slipkettingen, fysieke straffen enz. verboden zijn in onze club.

Stel dat uw hondje een probleem heeft, dan kan dit probleem versterkt worden als je niet dwangvrij en beloningsgericht werkt. Zijn angst en onzekerheid zullen enkel maar groter worden.

Bij straffen bestaat ook het gevaar dat de hond een verkeerde link legt. Hij koppelt de straf dan niet aan het gedrag dat je wilde bestraffen, maar bijvoorbeeld aan iets anders dat zich op hetzelfde moment voordeed bv. iemand die net voorbij kwam.

De enige straf die binnen een beloningsgerichte training past, is het onthouden van de beloning, dus geen voeding geven, geen aandacht geven.

Bij beloningsgerichte training is de timing zeer belangrijk. Het is immers het gedrag dat de hond vertoont op het moment dat hij wordt beloond, dat versterkt zal worden.

Beloningsgerichte training wil niet zeggen dat de hond voortdurend voor alle gedrag beloond moet worden met voeding. In een eerste fase gaan we de lokmethode gebruiken om de hond gedrag aan te leren.

Tijdens de aanleerfase gaan we het lokken met voeding redelijk snel afbouwen. Een beloning hoeft trouwens niet altijd voeding te zijn. Alles wat je hond ervaart als een beloning kan gebruikt worden dus ook spel, aandacht, wandeling, snuffelen, …

Groepen

A Groep

Als je pup 6 maanden is, is hij klaar om naar de A-groep te gaan. Je verwittigt gewoon de puppytrainer en je zegt dat je hond 6 maanden geworden is. Hij/zij zal je met plezier doorverwijzen naar de A-groep.

Ook nieuwe honden die geen voorafgaande trainingen volgden, komen in deze groep terecht. Indien nodig wordt er opgesplitst.

Wanneer je hond voldoende kent kan je deelnemen aan de overgangsproef om door te gaan naar de B Groep

B Groep

Er wordt verder gewerkt aan het volgen aan de leiband en het los volgen, de houdingen, het apporteren. Het ‘ter plaatse blijven’ wordt ook een grotere uitdaging. We beginnen oefeningen te combineren zoals het komen naar de baas en de ‘zitvoor’. We onderhouden de toestellen.
Je wordt er klaargestoomd voor de overgang van B naar C.

C Groep

Naast het verder opbouwen en het moeilijker maken van de oefeningen wordt er ook getraind op het afleggen van het BREVET. Dit is een toelatingsproef, geen overgangstest, tot de D groep (debutanten). Deze toelatingsproef wordt door verschillende hondenscholen ingericht. Opgelet! Vooraleer je het brevet kan behalen moet je wel geslaagd zijn voor de socialisatietest. Van zodra je hond 9 maanden oud is kan je hieraan deelnemen. Socialisatietesten worden op verschillende hondenscholen georganiseerd. (kijk even op het tabblad “ hoe deelnemen aan een wedstrijd”)

D Groep

Eens je het BREVET behaald hebt mag je aansluiten bij de D groep (Debutanten). Hier wordt getraind op de oefeningen die aan bod komen op wedstrijden. Je bent uiteraard niet verplicht om aan wedstrijden deel te nemen.

Je hond blijven uitdagen dat is de clou van je hobby!


Gasttraining

Geleiders die lid zijn van een andere club en een gasttraining bij ons willen mee volgen zijn welkom. Een gasttraining kost € 3, is te betalen in het clubhuis en is maximum 3 keer mogelijk. Daarna vragen we je om lid te worden. We vragen om de lidkaart van de K.K.U.S.H voor te leggen.

Omdat je je die dag begeeft onder de clubleden, vragen we je om je te houden aan de clubreglementen, o.a.

  • Agressie tegenover de hond en de trainers wordt niet getolereerd. We werken beloningsgericht.
  • Alleen vaste halsbanden zijn toegelaten bij pups, A en B.
    Vanaf de C zijn vaste halsbanden én ook onderstaande systemen met twee ringen die naar elkaar toe gaan, toegelaten. Deze moeten zo aangepast zijn, dat de leiband niet wurgt. Harnassen en wurgsystemen worden niet toegelaten, ook niet als er een ‘stop’ op staat.

Documenten

– Reglement sectie 4B – Gehoorzaamheid

– Reglement Socialisatietest