Hoopers

Wat is Hoopers?

Hoopers is een relatief nieuwe tak binnen de hondensport waarbij de hond een parcours aflegt van verschillende toestellen met een zo min mogelijke belasting op spieren, gewrichten en pezen van onze honden.

De honden moeten dus niet springen en geen korte bewegingen maken.

Het af te leggen parcours wordt niet op tijd beoordeeld, maar enkel op het goed uitvoeren van het parcours.

Vrijwel alle rassen komen in aanmerking om aan deze sport deel te nemen, alsook alle leeftijden. Bij deze sport dient de geleider niet mee te lopen, maar hij/zij dient op een afgebakende plaats te blijven en van hieruit de hond te sturen. Dit maakt ook de fysieke inspanning voor de geleider miniem en hierdoor kunnen mensen met een fysieke beperking deze sport ook uitermate goed beoefenen.